สูตรผสมน้ำหอม

สูตรผสมน้ำหอมทางร้าน Neo Fragrance แบ่งออกเป็น 3 สูตรหลักๆได้แก่

1. สูตรมาตรฐาน ซึ่งการผสมสูตรนี้จะได้น้ำหอมขนาด 120 ML เกิดจากการผสม ดังนี้
 
1.1 หัวเชื้อน้ำหอม = 30 ML ( ขนาด 1 ออนซ์ )
1.2 DM = 90 ML ( แอลกอฮอล์หมักสูตรของทางร้าน ) 


         สูตรนี้ราคาต้นทุนจะอยู่ที่ 60-80 สตางค์/ซีซี แล้วแต่กลิ่น กลิ่นติดทนนาน 8 ชม.ขึ้นไป  
2. สูตรเข้มข้น
ซึ่งการผสมสูตรนี้จะได้น้ำหอมขนาด 90  ML เกิดจากการผสม ดังนี้

2.1 หัวเชื้อน้ำหอม = 30 ML ( ขนาด 1 ออนซ์ )
2.2 DM = 60 ML ( แอลกอฮอล์หมักสูตรของร้าน )                                                                                  

          สูตรนี้ราคาต้นทุนจะอยู่ที่ 0.8-1.2 บาท/ซีซี แล้วแต่กลิ่น กลิ่นติดทนนาน 10 ชม.ขึ้นไป
3. สูตรเข้มข้นมาก ซึ่งการผสมนี้จะได้น้ำหอมขนาด 60 ML เกิดจากการผสมดังนี้

3.1 หัวเชื้อน้ำหอม = 30 ML ( ขนาด 1 ออนซ์ )
3.2 DM = 30 ML (แอลกอฮอล์หมักสูตรของร้าน)


           สูตรนี้ราคาต้นทุนจะอยู่ที่ 1.2-1.7 บาท/ซีซี แล้วแต่กลิ่น กลิ่นติดทนนาน 14 ชม. ขึ้นไป           *****ทางลูกค้าสามารถปรับแต่งสูตรได้ตามความต้องการของลูกค้าได้นอกจากสูตรข้างบนนี้ และต้นทุนจะต่ำลงหากลูกค้าเลือกซื้อสินค้าในไซส์ใหญ่ขึ้น*****