DM

รหัส: DM 10

คือ  การนำ DB96 (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96%) มาหมักสูตรเฉพาะของทางร้านสามารถนำไปผสมกลับหัวเชื้อน้ำหอมได้เลยเราเรียกว่า DM 10